Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Cantiliver Rack

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น เหล็กรูปพรรณ, ท่อแป๊บน้ำ, ท่อนไม้, อลูมิเนียมเส้น, แผ่นกระดาน ฯลฯ เป็นRack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Drive in Pall & Drive Through Pallet Rack

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกันและจำนวนมากลักษณะการเก็บคือสินค้าที่เหมือนกันในระดับเดียวกันเป็นลักษณะการเก็บ Fist in Last Out

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Drive Through Rack

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกันและจำนวนมากลักษณะการเก็บคือสินค้าที่เหมือนกันในระดับเดียวกันเป็นลักษณะการเก็บ Fist in Last Out คือ สินค้าที่เก็บก่อนจะออกทีหลัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Flow Rack

Flow rack ลักษณะการใช้งานคือ วางหรือป้อนสินค้าจากด้านหลัง Rack แล้วสินค้าจะไหลตามราง (Roller) Rall มาที่ด้านหน้าของ Rack เมื่อหยิบหรือยกสินค้าด้านหน้าออก สินค้าด้านในก็จะไหลมาแทนที่ทำให้ง่ายต่อการเช็คสต็อก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Inspection

เป็นการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์ของโครงสร้างชั้นวางสินค้าภายใน Ware house ว่าจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยจะทำการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลจากทีมวิศวกรผู้ชำนาญงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Longspan Shelf Support Mezzanine

สามารถต่อตัวในแนวดิ่งได้สูงสุด 5 ชั้นทำให้สามารถนำพื้นที่แนวดิ่งของคลังสินค้ามาใช้จัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงสร้างทางเดิน แผ่นพื้นทางเดิน ราวกันตกและบันไดสำหรับขึ้นลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Medium rack

เป็นชั้นสำหรับวางสินค้าขนาดกลาง จัดอยู่ประเภทเดียวกับ SELECTIVE RACK สามารถจัดเก็บสินค้าที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 200-500 กิโลกรัม เหมาะสมกับคลังสินค้าที่ใช้แรงงานคนโดยไม่ต้องอาศัยพาเลทในการจัดเก็บสินค้าเก็บ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mezzannine Floor

โครงสร้างแบบ Knock-down ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พื้นที่แนวดิ่ง ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าให้เกิดประโยชน์ สูงสุดโดยการทำเป็นชั้นลอยทำให้สามารถนำพื้นที่ แนวดิ่งของคลังสินค้ามาใช้ในการจัดเก็บสินค้าให้เพิ่มมากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Micro Rack Support

เป็นระบบชั้นวางของเอนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก โครงสร้างชั้นวางสามารถต่อตัวในแนวดิ่งได้สูงสุด 5 ชั้นทำให้สามารถนำพื้นที่แนวดิ่งของคลังสินค้ามาใช้จัดเก็บสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นโดยมีโครงสร้างทางเดิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Mobile Cabinet

เป็นตู้เอกสารที่ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากตู้เก็บเอกสารสามารถเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือทางขวาเพื่อเปิดเป็นทางเดินสำหรับเข้าไปหยิบเอกสารได้เพียงหมุนพวงมาลัยตู้จะเคลื่อนที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Micro Rack

เป็นระบบชั้นวางของเอนกประสงค์ที่ได้รับการพัฒนา ขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่จัดเก็บอะไหล่ขนาดเล็กสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม/ชั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Rack Support Building

โดยใช้โครงสร้างชั้นวางสินค้า ( Racking System ) เป็นโครงสร้างสำหรับรองรับตัวอาคารเพื่อลดชั้นตอนในการก่อสร้างอาคาร ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับการก่อสร้างคลังเก็บสินค้า

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Roller Rack

เป็นระบบจัดเก็บสินค้าประเภท First In - First Out( FIFO) Out โดยการป้อนสินค้าทางด้านหลังออกทางด้านหน้าระบบนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการจัดเก็บสินค้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมสต็อกสินค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Selective Double Deep Rack

ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือมีหลายชนิด จุดเด่นของชั้นสินค้านี้คือ สามารถเลือกตักพาเลทใดก่อนก็ได้ สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บได้ง่ายและไม่มีข้อจำกัดเรื่องของพาเลทสินค้าที่ใช้มาก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Selective Racking System

ระบบนี้เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่มีความหลากหลาย หรือมีหลายชนิด จุดเด่นของชั้นสินค้านี้คือ สามารถเลือกตักพาเลทใดก่อนก็ได้ สะดวกต่อการใช้งานโดยสามารถเลือกตำแหน่งการจัดเก็บได้ง่ายและไม่มีข้อจำกัดเรื่องของพาเลทสินค้าที่ใช้มาก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Slide Racking System

ออกแบบสำหรับการวางสิ่งของ ที่มีน้ำหนักมาก ๆ เช่น แม่พิมพ์, เครื่องจักรฯลฯ สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าเพราะตัวชั้นสามารถเลื่อนเข้าออกได้ และให้ความปลอดภัยในการทำงานด้วยระบบล็อค ชั้นที่เหลือ ในขณะที่ขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Smi Integrated Rack System

เป็นการออกแบบผสมผสานระหว่าง Shelving กับ Racking เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดในการโชว์สินค้าเพื่อการจำหน่ายและสามารถวาง stock สินค้าได้ โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภทเหมาะสำหรับร้านค้าขนาดใหญ่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Stacking

พาเลทเหล็กแบบซ้อนทับกันได้ออกแบบให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้าที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อยและจัดเก็บสินค้าในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งชั้นเก็บสินค้าแบบถาวรสามารถจัดเก็บได้ในพื้นที่หลายๆลักษณะ ช่วยประหยัดพื้นที่ทั้งก่อนและหลังการจัดเก็บ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รถยกลากสิ้นค้า Hydraulic

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น เหล็กรูปพรรณ, ท่อแป๊บน้ำ, ท่อนไม้, อลูมิเนียมเส้น, แผ่นกระดาน ฯลฯ เป็นRack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Pallet พาเลทพลาสติก

ชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับการจัดเก็บสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งของประเภทอื่นๆ คือ มีลักษณะตามแนวยาว เช่น เหล็กรูปพรรณ, ท่อแป๊บน้ำ, ท่อนไม้, อลูมิเนียมเส้น, แผ่นกระดาน ฯลฯ เป็นRack ที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัตถุแนวยาวได้สะดวก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท ออกัสติน โปรดักส์ จำกัด จำหน่าย-บริการซ่อม อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า ติดตั้ง-รื้อ ย้ายชั้นวาง รถยกลากระบบไฮดรอลิค
โทร.02-877-4474-5 แฟกซ์.02-810-2336 อีเมล์.augustin_thanid@hotmail.com


จำหน่าย-บริการซ่อม อุปกรณ์จัดเก็บสินค้า,ติดตั้ง-รื้อ ย้ายชั้นวาง,รถยกลากระบบไฮดรอลิค Hand Pallet Truck
รถยกสูงระบบไฟฟ้า โต๊ะยกปรับระดับ,พาเลทพลาสติก-ไม้,รถสั่งทำ,ปั๊มลมอะไหล่ทุกยี่ห้อ, ติดตั้งระบบไฟฟ้า-เครื่องปรับอากาศ
รับตรวจสอบตรวจสภาพ ชั้นวางสินค้า (Inspection)